Nieuws & publicaties

Vlinders en faunapassages

Vlinders en faunapassages

14 juni 2010

Onlangs publiceerde De Vlinderstichting een rapport over de inrichting van faunapassages voor vlinders. Vlinders hebben sterk te lijden onder de versnippering van leefgebieden. Zij worden daarom vaak genoemd als doelsoorten voor de aanleg van faunapassages.

Meer info
België krijgt nieuw ecoduct

België krijgt nieuw ecoduct

13 juni 2010

De Warande, het eerste ecoduct in België en de Natuurbrug A67-E34 hebben er binnenkort een broertje bij. In 2011 starten in het Meerdaalwoud in Blanden de werkzaamheden aan een tweede groene overbrugging van de drukke Naamsesteenweg. De Warande was zes jaar geleden het eerste ecoduct in ons buurland. In 2011 is de aanleg van dit ecoduct - van 35 meter breed - gepland over de N25.

Meer info
Vlaams-Brabantse samenwerking voor oplossing knelpunt A67-E34

Vlaams-Brabantse samenwerking voor oplossing knelpunt A67-E34

07 juni 2010

In oktober 2009 hebben Gedeputeerde Staten besloten welke varianten uit de planstudies voor knelpunt A67 - E34 uitgevoerd worden. Voor dit knelpunt is een haalbaarheids- en risicoanalyse uitgevoerd met drie subvarianten: ecoduct net op Vlaams grondgebied, ecoduct voor de helft op Vlaams en voor de helft op Brabants grondgebied en een ecoduct net op Brabants grondgebied.

Meer info
IENE Conference 2010: 'Improving connections in a changing environment'

IENE Conference 2010: 'Improving connections in a changing environment'

07 juni 2010

Van 27 september t/m 1 oktober 2010 wordt de jaarlijkse IENE International Conference on Ecology and Transporation gehouden. Het thema in 2010 is: 'Het verbeteren van verbindingen in een veranderende omgeving'. De conferentie wordt dit jaar gehouden in Velence, Hongarije.

Meer info
Twee ecoducten in Drenthe

Twee ecoducten in Drenthe

31 mei 2010

Als alles volgens planning verloopt, liggen er eind 2011 twee ecoducten in Drenthe. Rijkswaterstaat heeft de reconstructie van de N48 tussen Hoogeveen en Ommen gegund aan de firma Heijmans Infrastructuur bv.

Meer info
Project Negen Ecoducten officieel van start

Project Negen Ecoducten officieel van start

17 mei 2010

Rijkswaterstaat, ProRail en Staatsbosbeheer gaven op maandag 10 mei in Nijverdal het startsein voor het project Negen Ecoducten. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd de faunatunnel, die in Nijverdal in aanbouw is, symbolisch geopend door een kudde schapen.

Meer info
Tentoonstelling over Veluwse ecoducten

Tentoonstelling over Veluwse ecoducten

19 april 2010

Sinds eind maart kunnen bezoekers van museum en wildpark het Aardhuis meer te weten komen over de ecoducten op de Veluwe. De provincie Gelderland ontwikkelde een tentoonstelling die het hele seizoen in het Aardhuis te bezichtigen is.

Meer info
Toenemend aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe

Toenemend aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe

12 april 2010

Alterra Wageningen publiceerde onlangs een rapport over de factoren die een rol spelen bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe. Het blijkt dat de aanrijdingen een weerspiegeling zijn van de dichtheid aan hoefdieren, hun seizoen- en dagritmen en de daarmee samenhangende voedseltochten.

Meer info
Ecoduct Kruisberg over de A2

Ecoduct Kruisberg over de A2

22 maart 2010

Over de A2 ter hoogte van Meerssen/Bunde komt het ecoduct Kruisberg. Versterking van de natuur in de Landgoederenzone is één van de doelstellingen van A2 Maastricht, daarom heeft Rijkswaterstaat gevraagd om het ecoduct Kruisberg toe te voegen aan het project.

Meer info
Rijkswaterstaat legt dassenburcht aan

Rijkswaterstaat legt dassenburcht aan

22 maart 2010

In maart start Rijkswaterstaat met de aanleg van een dassenburcht op landgoed de Wamberg. Door de omlegging van de Zuid-Willemsvaart zal het leefgebied van de das ter hoogte van het landgoed worden verstoord. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat het leefgebied voor de das behouden blijft op landgoed de Wamberg. Om de werkzaamheden voor de omlegging succesvol uit te kunnen voeren met de aanwezigheid van de dassen, wordt deze kunstburcht aangelegd. De burcht is eind maart gereed.

Meer info