Nieuws & publicaties

Aanleg Hattemerpoort gestart

Aanleg Hattemerpoort gestart

15 maart 2010

Aannemerscombinatie H2Eco is in opdracht van Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Gelderland gestart met de aanleg van het ecoduct over de A50 bij Heerde. Deze veilige oversteekplaats voor dieren maakt onderdeel uit van de Hattemerpoort, een ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en Salland.

Meer info
Limburg krijgt eerste bevertunnel

Limburg krijgt eerste bevertunnel

08 maart 2010

De eerste bevertunnel van Nederland is op 12 maart geopend bij natuurgebied Leerkeven in Panheel (Limburg). De tunnel moet voorkomen dat er nog langer bevers worden doodgereden bij het oversteken naar een andere waterplas.

Meer info
Raster beschermt das

Raster beschermt das

01 maart 2010

Het gaat zo goed met de dassen in Midwolda, dat extra maatregelen getroffen moeten worden om ze te beschermen. Om te voorkomen dat er nog langer dassen worden doodgereden op de A7, wordt er momenteel ten noorden van Winschoten een speciale afrastering aangelegd. "Het raster moet voorkomen dat dassen het asfalt oversteken en doodgereden worden", aldus woordvoerder Silvan Puijman van het Groninger Landschap.

Meer info
Hazelwormen gevonden op ecoduct De Waranda in Meerdaalwoud (B)

Hazelwormen gevonden op ecoduct De Waranda in Meerdaalwoud (B)

15 februari 2010

Reptielen monitoren is niet eenvoudig. Recent is bij de monitoring op ecoduct De Waranda in België gewerkt met een nieuwe methode: het plaatsen van donkergroene golvende platen. Een succesvolle methode blijkt: er zijn in totaal 38 hazelwormen gevonden.

Meer info
Voorbereidingen Ecoduct Hulshorst gestart

Voorbereidingen Ecoduct Hulshorst gestart

01 februari 2010

De eerste werkzaamheden rond de bouw van Ecoduct Hulshorst zijn op korte termijn zichtbaar. In opdracht van ProRail, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland starten aannemerscombinatie H2Eco, gemeente Nunspeet en Natuurmonumenten vanaf 25 januari met de voorbereidende werkzaamheden voor het ecoduct nabij Landgoed Hulshorst. Het ecoduct over de A28 en het spoor verbindt de leefgebieden van dieren met elkaar.

Meer info
Start aanleg van ecopassage tussen Haarle en Nijverdal

Start aanleg van ecopassage tussen Haarle en Nijverdal

25 januari 2010

In opdracht van ProRail, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland start aannemerscombinatie H2Eco vanaf januari 2010 met de aanleg van de ecopassage tussen Haarle en Nijverdal. Over de N35 tussen Haarle en Nijverdal wordt een ecoduct aangelegd, en onder het naastgelegen spoor komt een brede faunatunnel. Door de faunapassage en het ecoduct wordt De Sallandse Heuvelrug een sterker ecologisch leefgebied en kunnen dieren zich veel beter en veiliger verplaatsen.

Meer info
Natuurbrug Zanderij Crailoo: verbinding voor mens en dier

Natuurbrug Zanderij Crailoo: verbinding voor mens en dier

24 januari 2010

In 2006 is Natuurbrug Zanderij Crailoo feestelijk door de koningin geopend. Met een lengte van achthonderd meter is het het langste ecoduct ter wereld. Daarnaast is de natuurbrug de eerste in ons land die ook voor recreanten is opengesteld. Bij de opening was het dan ook nog de vraag hoe deze faunapassage zou gaan functioneren. Welke dieren maken gebruik van de natuurbrug en welke niet?

Meer info
Hernieuwde knelpuntenlijst Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Hernieuwde knelpuntenlijst Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

11 januari 2010

In het Bestuurlijk Overleg van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) is afgesproken dat er in het voorjaar van 2010 een hernieuwde knelpuntenlijst voor het MJPO wordt vastgesteld.

Meer info
Aanbesteding negen ecoducten: tijdwinst en kwaliteitsslag

Aanbesteding negen ecoducten: tijdwinst en kwaliteitsslag

10 januari 2010

Rijkswaterstaat besteedde negen ecoducten verspreid over vier provincies in één opdracht aan om tijdwinst te boeken en een kwaliteitsslag te maken. Of die doelstellingen worden gehaald is een half jaar na de gunning nog onduidelijk.

Meer info
ProRail bouwt 41 kleine faunapassages

ProRail bouwt 41 kleine faunapassages

10 januari 2010

Minister Eurlings heeft recent geld beschikbaar gesteld om op 41 locaties kleine faunapassages te bouwen. Het doel van de passages is dat dieren weer veilig van het ene natuurgebied naar het andere kunnen gaan.

Meer info