Nieuws & publicaties

Publicaties Literatuur

Wildlife warning reflectors do not mitigate wildlife vehicle collisions on roads

Gepubliceerd op 21 september 2018 | Auteur Anke Bentena, Torsten Hothornb, Torsten Vora, Christian Ammera

Speciale reflectoren langs auto(snel)wegen zorgen niet voor minder wildaanrijdingen. Dat concluderen onderzoekers Anke Benten, Torsten Hothorn, Torsten Vor en Christian Ammer.

Download

Effectiviteit van amfibieenpassages langs de binnenduinrand in Bakkum-Noord en Bergen (2016/2017)

Gepubliceerd op 30 april 2018 | Auteur Richard P.J.H. Struijk en Remon ter Harmsel

Download

Monitoringresultaten ecoduct Zandpoort

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 18 april 2018 | Auteur Vincent van der Spek, Dick Groenendijk, Koosje Lever & Ruud Luntz

Download

Beoordeling faunavoorziening N381

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 29 juni 2016 | Auteur Buro Bakker | Opdrachtgever Provincie Friesland

Download

Faunavoorzieningen: functionaliteit, effectiviteit en toekomstig onderzoek

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juli 2013 | Auteur Haasnoot, R. | Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving

Download

Belangrijke factoren voor het gebruik van hop-overs door vleermuizen over wegen

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 11 juni 2013 | Auteur Schut, J., Limpens, H.J.G.A., La Haye, M., van der Heide, Y., Koelman, R., Overman, W. | Opdrachtgever Provinsje Fryslân, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart | Uitvoerder Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bureau bv, Zoogdiervereniging

Download

Handleiding: kleine faunavoorzieningen bij kunstwerken in de infrastructuur

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 maart 2012 | Auteur Vliegenhart, A., Zollinger, R. | Opdrachtgever ProRail

Download

Kleine faunavoorzieningen bij kunstwerken in de infrastructuur

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 maart 2012 | Auteur Vliegenhart, A., Zollinger, R. | Opdrachtgever ProRail

Download

Ganzen en zwanen in wegbermen

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 maart 2012 | Auteur Liefting, M., Voslamber, B. | Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Download

Speech Minister van Infrastructuur en Milieu

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 05 september 2011 | Auteur Schultz van Haegen, M.

Download