Nieuws & publicaties

Publicaties Literatuur

Nieuwe publicaties moeten barrierewerking helpen tegengaan

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 september 2011 | Auteur van den Berg, J.

Download

Grenzen passeren bij ecoduct Kempengrens

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juli 2011

Download

Licht in de tunnel!

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juni 2011 | Auteur Voorma, M., Kruidering, A.M.

Download

Wegpassages van vleermuizen

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 26 april 2011 | Auteur Schut, J., Limpens, H.J.G.A., Bos, D., van der Heide, Y., Huitema, H. | Opdrachtgever Provinsje Fryslân | Uitvoerder Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bureau bv, Zoogdiervereniging

Download

Het gebruik van duikers onder wegen en spoorlijnen door vleermuizen

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 07 januari 2011 | Auteur Boonman, M. | Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart | Uitvoerder Bureau Waardenburg BV

Download

Reactie staatssecretaris Henk Bleker op: recreatief medegebruik van ecoducten

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 28 december 2010 | Auteur Bleker, H.

Download

Recreatief medegebruik van ecoducten

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 december 2010 | Auteur van der Grift, E.A., Dirksen, J., Ottburg, F.G.W.A., Pouwels, R. | Opdrachtgever Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Uitvoerder Ecologische Hoofdstructuur

Download

Rasters voor reptielen: een verkennende studie

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juni 2010 | Auteur Struijk, R.P.J.H. | Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Download

Herziening leidraad faunavoorzieningen langs wegen

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juni 2010 | Opdrachtgever ijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Download

Actualisering doelsoorten en doelen MJPO

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 december 2009 | Auteur van der Grift, E.A., Dirksen, J., Jansman, H.A.H., Kuipers, H., Wegman, R.M.A. | Opdrachtgever Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Uitvoerder Ecologische Hoofdstructuur

Download