Nieuws & publicaties

Publicaties Literatuur

Toetsing knelpuntenlijst en prioriteitstelling in het MJPO

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 02 oktober 2007 | Auteur van der Grift, E.A., Pouwels, R., Wegman, R.M. | Opdrachtgever Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download

Robuuste verbindingen en wilde hoefdieren

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 oktober 2007

Download

Ontsnippering Zuid-Kennemerland

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juli 2005 | Auteur van der Grift, E.A., Groot Bruinderink, G.W.T.A., Goossen, M. | Opdrachtgever PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten

Download

Met vleermuizen overweg

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 02 augustus 2004 | Auteur Limpens, H.J.G.A., Twisk, P., Veenbaas, G. | Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Download

Evaluatie wildviaducten A50

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 februari 1991 | Auteur Litjens, B.E.J. | Opdrachtgever Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer

Download