Nieuws & publicaties

Publicaties Monitoringsrapporten

Faunamonitoring in de provincie Zeeland -2018

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 11 februari 2019 | Auteur Arcadis

De afgelopen jaren hebben de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat Zee en Delta veel geïnvesteerd in de aanleg van faunavoorzieningen zoals faunapassages in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO). Het doel van deze voorzieningen is het verhogen van de verkeersveiligheid, voorkomen van verkeersslachtoffers onder fauna en het ontsnipperen van natuurgebieden. Faunapassages zijn een middel om deze doelen te behalen. Om er zeker van te zijn dat deze ‘middelen’ leiden tot het beoogde doel, dienen faunapassages geïnspecteerd en/of gemonitord te worden. In het najaar van 2018 heeft Arcadis in opdracht van de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat Zee en Delta een monitoring van acht faunapassages uitgevoerd. Hierbij legt Arcadis met behulp van cameravallen vast welke soorten de tunnels, loopbruggen en de passage gebruiken. Deze monitoring geeft niet alleen inzicht in de functionaliteit van de faunapassages, maar levert tegelijkertijd beelden op van de aanwezige fauna in Zeeland.

Download

Monitoringsprogramma faunapassages nieuwe natuur Aardenburg periode 2013 t/m 2017

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 16 februari 2018 | Auteur F. Schenk | Opdrachtgever provincie Zeeland | Uitvoerder Stichting het Zeeuwse Landschap

In december 2012 werd de rondweg Aardenburg in de provincie Zeeland in gebruik genomen. De rondweg is zo'n 3,5 kilometer lang en bestaat uit een hoofdrijbaan, een parallelweg en vier rotondes. Als compensatie voor de aanleg van de rondweg is er aan de noord- en zuidoostkant van Aardenburg bijna veertig hectare nieuwe natuur ingericht en zijn faunavoorzieningen aangelegd. In de periode 2013-2017 is gemonitord of de doelsoorten boomkikker en kamsalamander gebruik maken van de faunavoorzieningen.

Download

Resultaten monitoring Ecoduct Kempengrens

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 23 mei 2017 | Opdrachtgever Vlaamse overheid, departement LNE | Uitvoerder Natuurpunt Studie

In het najaar van 2014 werd net over de grens met België het ecoduct Kempengrens geopend. Dit project is uniek omdat het door de Belgische en Nederlandse overheid samen is gerealiseerd. Uit recent onderzoek blijkt dat het ecoduct over de A67 (de E34 in België) al goed wordt gevonden door verschillende doelsoorten.

Download

Monitoring van het ecoduct Kempengrens over de E34 in Mol (T2)

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 10 mei 2017 | Auteur Lambrechts, J., Boers, K., Feys, S., Jacobs, M., Machielsen, W. & Lefevre, A. | Opdrachtgever Vlaamse overheid | Uitvoerder Natuurpunt Studie

In het najaar van 2014 werd het ecoduct Kempengrens over de E34 (A67 genoemd in Nederland) ter hoogte van de grens met Nederland in Postel (Mol) voltooid. In 2012 werd, in opdracht van de Vlaamse overheid, de ecologische situatie in de omgeving van het op dat moment geplande ecoduct opgemeten (T0). Voorliggend rapport presenteert de resultaten van monitoringsonderzoek op het ecoduct Kempengrens in et tweede jaar na de aanleg van het ecoduct, dus in 2016 (de zogenaamde T2).

Download

De dassen langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 19 december 2016 | Auteur J.L. Mulder | Opdrachtgever Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Noord-Holland | Uitvoerder Sweco, Mulder-natuurlijk

Download

Het gebruik van ecoducten op de Veluwe

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 05 september 2016 | Auteur D. Emond, I. van Gogh, F.M.F. Driessen, G.J. Brandjes | Opdrachtgever provincie Gelderland | Uitvoerder Bureau Waardenburg

Download

Resultaten monitoring ecoduct Middachten 2014

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 17 mei 2015 | Auteur D. Emond, G.J. Brandjes | Opdrachtgever Combinatie H2ECO | Uitvoerder Bureau Waardenburg

Download

Resultaten monitoring ecoduct Zwaluwenberg 2014

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 17 mei 2015 | Auteur D. Emond, G.J. Brandjes | Opdrachtgever Combinatie H2ECO | Uitvoerder Bureau Waardenburg

Download

Monitoring gebruik faunapassages

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 17 april 2015 | Auteur Sietse Kleinjan | Opdrachtgever Rijkswaterstaat | Uitvoerder Sietse Kleinjan

Download

Monitoring ecoduct De Munt Wuustwezel (België) 2004 (T3)

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 27 maart 2015 | Auteur G.J. Brandjes, D. Edmond, K.D. van Straalen, B. Achterkamp | Opdrachtgever Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie | Uitvoerder Bureau Waardenburg

Download