Over MJPO

Over het MJPO

Door de aanleg van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware versnipperd geraakt. In het wild levende dieren zijn daardoor steeds meer vast komen te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied.

Het MJPO zorgt voor ontsnippering van de natuur door het realiseren van o.a. ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande rijksinfrastructuur. Zo kunnen bijvoorbeeld wilde zwijnen, otters, herten, dassen, salamanders, kikkers en zelfs vleermuizen weer veilig oversteken. Deze dieren krijgen zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en ze vinden makkelijker een geschikte partner. De kans op faunaslachtoffers door aanrijdingen met weg- en treinverkeer of verdrinking neemt ook af.

Samen werken aan oplossingen

Rijkswaterstaat en ProRail voeren het MJPO uit, in opdracht van de Rijksoverheid en onder regie van de provincies. Het programma levert daarmee een grote bijdrage aan het Natuurnetwerk Nederland (het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden).

Tot 2018 en daarna

Bij aanvang van het Meerjarenprogramma Ontsnippering in 2005 zijn de locaties die 'ontsnipperd' moesten worden vastgelegd. Van de nu in totaal 178 knelpunten is veruit het grootste deel in de afgelopen jaren opgelost door allerlei soorten faunavoorzieningen aan te leggen. Veel van deze voorzieningen worden intensief gebruikt door de dieren waarvoor ze bedoeld zijn.

In 2018 is het programma afgerond, maar bij de aanleg van nieuwe infrastructuur zal ontsnippering altijd op de agenda staan, geborgd door de Wet natuurbescherming. De opgedane kennis uit het MJPO wordt doorgeven aan provincies, andere beheerorganisaties en aan het buitenland; ook daar wordt ontsnipperd.