Over MJPO

MJPO en Natuurnetwerk Nederland

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) was de naam voor een samenhangend landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden en de verbindingen daartussen. Het werd geïntroduceerd in 1990 als basis voor het natuurbeleid van de overheid. Het doel was om nieuwe natuur aan te leggen en bestaande natuurgebieden in Nederland beter te verbinden met elkaar en het omliggende agrarische gebied.

Van EHS naar NNN

Voorheen was het Rijk verantwoordelijk voor de realisatie van de EHS. In 2014 is de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer echter overgedragen aan de provincies. De oorspronkelijke EHS is toen grotendeels opgenomen in een nieuw netwerk: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincies hebben de taak om de precieze begrenzing hiervan vast te stellen.

Belangrijke bijdrage MJPO

Doelstelling is dat het Natuurnetwerk Nederland in 2027 is gerealiseerd. Het MJPO levert hier een belangrijke bijdrage aan door de knelpunten in het netwerk op te lossen die zijn ontstaan door de aanleg van de rijksinfrastructuur.

Lees meer over de EHS en het Natuurnetwerk Nederland op Rijksoverheid.nl en de website van het IPO