Projecten in Drenthe

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in drenthe
DR 01: Bovenlopen Drentse Aa
DR 02: Heideheim
DR 04: Drentsche Aa, De Pol (RV)
DR 05: Dwingelderveld
DR 07: Runde
DR 08: Hooghalen-Hijkerveld
DR 09: Loon-Drentsche Aa dal
DR 10: Hoogeveen-Oude Diep
DR 11: Pesse
DR 12: Hunzedal-N33 (RV)
DR 13: Eext-Terborgh
DR 14: Meppel-Broekhuizen
DR 15: Echten-Steenbergen (RV)
DR 16: Hoogeveen-Boerenveense Plassen
DR 17: Meppel Hoogeveensche Vaart
DR 18: Steenbergerweg | ecoduct Suthwalda (RV)
DR 19: Ecoduct Linde | Ecoduct Stiggeltie (RV)
DR 20: Reestdal/Provinciegrens

Projecten in Drenthe

Het derde ecoduct

Na de twee ecoducten bij Zuidwolde is in 2013 een derde ecoduct gerealiseerd. Deze ligt over de A28 bij het Dwingelderveld. De uitwisseling van dieren tussen de verspreid liggende bos- en heidegebieden in Noord-Overijssel en Midden-Drenthe is nu een stuk gemakkelijker geworden.

ecoduct Dwingelderveld net geopend
Foto: Hans Dekker

In 2014 ligt het ecoduct Dwingelderveld er nog wat kaal bij. Op de ecoducten bij Zuidwolde heeft zich inmiddels een natuurlijke vegetatie ontwikkeld.

ecoduct Dwingelderveld begroeid
Foto: Hans Dekker

Verdubbeling N33

In 2013 is de verdubbeling van de N33 gestart. Het dal van de Drentsche Aa wordt op meerdere plaatsen doorsneden door deze weg. In de wegwerkzaamheden zijn de doorgangsmogelijkheden voor dieren die zich langs de verschillende beekloopjes en beekdalranden verplaatsen verbeterd. Ook zijn er nieuwe voorzieningen aangelegd, zoals twee vleermuisportalen.
Verder naar het oosten kruist de N33 het Hunzedal. Tijdens de verdubbelingswerkzaamheden legt de aannemer een nieuwe brede doorgang aan voor de verlegde Hunze. De beverpopulatie, die zich in het Hunzedal goed uitbreidt, zal daardoor geen belemmering van de verbrede weg ondervinden. De natuurontwikkelingsprojecten aan beide kanten van de weg worden afgestemd op de verlegde loop van de Hunze.

Kleinere voorzieningen

In 2013 zijn ook minder opvallende werken uitgevoerd. Een voorbeeld zijn de dassentunnels die ter hoogte van het Hijkerveld onder de A28 zijn aangelegd. Dat sluit uitstekend aan bij het landschapsplan voor die regio en de ambities die hier bij horen.