Drentsche Aa, De Pol (RV) (DR 04)

Waar in Nederland?

DR 04 - Drentsche Aa, De Pol (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Glimmen
Soort gebied: water
Doelsoort: bever, noordse woelmuis, otter, ringslang, meervleermuis, heikikker, zilveren maan, amfibieën
Barrière: spoorlijn
Maatregel: faunabuizen
Samenwerkende partijen: ProRail

Het beekdal van de Drentsche Aa wordt nabij Glimmen doorsneden door de spoorbaan. Dit beekdal is zowel Nationaal Park, Nationaal Landschap als Natura 2000 gebied. Ter hoogte van de kruising met de spoorbaan liggen moerassen en natte graslanden. Omdat de spoorbaan als een dijklichaam in het dal ligt, vormt de onderdoorgang voor het water onder het spoor de enige passeermogelijkheid voor diersoorten die zich in het beekdal verplaatsen. De oever loopt niet door, aan weerszijden zijn (droge) faunabuizen aangebracht. Daarmee is de barrièrewerking onvoldoende opgelost.Dit deel van het beekdal vormt een onderdeel in de gordel van laagveengebieden van Midden-Groningen tot Noord-Drenthe en de moerasgebieden in het Hunzedal. In deze gordel liggen leefgebieden voor bevers. Otters zijn hier gesignaleerd; definitieve vestiging wordt binnenkort verwacht.