Meppel-Broekhuizen (DR 14)

Waar in Nederland?

DR 14 - Meppel-Broekhuizen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Meppel
Soort gebied: houtwallen, (moeras)bosjes, vochtig grasland, moeras en open water
Doelsoort: Das, bunzing, waterspitsmuis, vleermuizen, groene kikker en libellen
Barrière: Spoorlijn Meppel-Groningen
Maatregel: kleine faunatunnel, droge duiker
Samenwerkende partijen: ProRail

Tussen de beekdalen van de Reest en de Ruiner Aa ligt een fijnmazig landschap met houtwallen, (moeras)bosjes, vochtig grasland, moeras en open water. Met inrichting- en beheermaatregelen wordt de ecologische verbinding versterkt om uitwisseling van aan de beekdalen gebonden fauna mogelijk te maken.

De spoorlijn doorsnijdt deze ecologische verbinding ten oosten van Meppel, vlakbij Broekhuizen. In het project Kleine Faunavoorzieningen van ProRail zijn voorzieningen onder het spoor, in combinatie met bestaande duikers, opgenomen. Daarmee zal het knelpunt voor alle doelsoorten opgelost worden.