Ecoduct Linde | Ecoduct Stiggeltie (RV) (DR 19)

Waar in Nederland?

DR 19 - Ecoduct Linde | Ecoduct Stiggeltie (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Zuidwolde
Soort gebied:bossen, heiden, hogere zandgronden
Doelsoort: das, adder, bunzing, hermelijn, wezel, steenmarter, rosse woelmuis, ree, hazelworm, heikikker, levendbarende hagedis, ringslang, gentiaanblauwtje, heivlinder, loopkevers, vleermuizen. Op langere termijn kunnen ook edelhert, wild zwijn en wolf
Barrière: N48
Maatregel: ecoduct Stiggeltie
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Bossen en heiden op de hogere zandgronden in het oostelijk deel van Nederland vormen een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Waar deze natuurterreinen verspreid liggen worden verbindingen gemaakt over de provinciegrens heen. De ambitie is om de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau beter met elkaar te verbinden. Tussen deze twee grote natuurgebieden liggen in de omgeving van Zuidwolde veel bosjes en heideterreintjes. Door natuurontwikkeling en de aanleg van ecologische verbindingen worden deze gebieden tot grotere eenheden samengevoegd.

De N48 vormde tot 2012 een belemmering voor de vrije uitwisseling van planten en dieren van bos en heides. De reeks natuurgebieden Zwarte gat, De Slagen en Steenberger Oosterveld aan de oostkant van de N48 waren door deze drukke weg gescheiden van de boscomplexen aan de westzijde. Hier liggen o.m. Wildenberg, Meeuwenveen, Nolderveld en Klein Zwitserland. Door de aanleg van ecoduct Stiggeltie is de verbinding aan de zuidzijde verbeterd.