Reestdal/Provinciegrens (DR 20)

Waar in Nederland?

DR 20 - Reestdal/Provinciegrens

Gebiedsbeschrijving

Waar: Reestdal
Soort gebied: laagveengebied, beekdal
Doelsoort: Otter, Poelkikker en Noorse woelmuis
Barrière: A28, Hoogeveense Vaart
Maatregel: n.n.b.
Samenwerkende partijen: provincie Drenthe en Overijssel, Rijkswaterstaat

De ecologische relatie tussen het laagveengebied Wieden en het beekdal van de Reest wordt onderbroken door Meppel. De Reest loopt dwars door de stad, gedeeltelijk begrensd door kades. Maatregelen om de ecologische relaties langs de historische Reestloop te verbeteren zijn beperkt. Het leefgebied van de otter omvat inmiddels de beekdalen van Wold Aa en Oude Vaart, die bij Meppel samen komen met het Reestdal. In het Reestdal is onlangs is een natuurontwikkelingsproject gestart dat moet leiden tot een robuust natuursysteem in het Reestdal. Dat maakt het mogelijk dat de otter zijn leefgebied ook langs de Reest kan uitbreiden. De Hoogeveense Vaart ten zuiden van de stad is een onderdeel van het hydrologische systeem en biedt meer mogelijkheden voor het herstel van een ecologische verbinding. De Hoogeveense Vaart vormt de grens tussen Drenthe en Overijssel. Aan beide zijden van de provinciegrens wordt gewerkt aan de verbetering van de verbinding.

De A28 vormt een barrière in het Reestdal, even ten zuiden van het punt waar de Hoogeveense Vaart ecologisch verbonden wordt met het Reestdal. Dat maakt de kruising met de A28 tot een gecompliceerd knelpunt.