Bovenlopen Drentse Aa (DR 01)

Waar in Nederland?

DR 01 - Bovenlopen Drentse Aa

Gebiedsbeschrijving

Waar: Drentchse Aa
Soort gebied: beek- en esdorpenlandschap
Doelsoort: amfibieën, das, bunzing en andere marterachtigen, otter, kamsalamander, ringslang, waterspitsmuis, dwergmuis, eekhoorn en boommarter.
Barrière: N33
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het beeklopenstelsel in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa heeft een grote ecologische en landschappelijke samenhang. De N33 doorsnijdt verschillende bovenlopen van dit beeksysteem.

Achtereenvolgens zijn dat van west naar oost de beekdalen van Anreeperdiep, Ruimsloot, Deurzerdiep/ Amerdiep en Rolderdiep/ Andersche Diep. Ook een aantal bosgebiedjes binnen het Drentsche Aa gebied wordt doorsneden door de N33.

De beekdalen en de bosgebieden vormen belangrijke schakels in de verbinding tussen de natuurgebieden in noord- en midden-Drenthe. De rijksweg vormt een barrière voor langs en door het beekdal trekkende diersoorten.

De weg is in 2014 verdubbeld. Tijdens de voorbereidingen zijn alle bestaande voorzieningen en nieuwe knelpunten in beeld gebracht. Verbeteringen en nieuwe voorzieningen zijn binnen de wegwerkzaamheden uitgevoerd.