Heideheim (DR 02)

Waar in Nederland?

DR 02 - Heideheim

Gebiedsbeschrijving

Waar: Heideheim
Soort gebied: bosjes, heiderestanten en houtwallen, water
Doelsoort: Das, kamsalamander, vleermuis, ree en vlinders. Voor de passage wordt gebruik gemaakt van het viaduct dat de A28 over het kanaal voert.
Barrière: A28 Noord-Willemskanaal
Maatregel: natuurvriendelijke oevers
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De A28 en het Noord-Willemskanaal verbreken de samenhang van het kleinschalig cultuurlandschap ten zuiden van Vries en Tynaarloo. Er liggen veel soortenrijke bosjes, heiderestanten en houtwallen. In het oosten grenst dit gebied aan het Drentsche Aa-gebied. De oevers van het Noord-Willemskanaal zijn natuurvriendelijk ingericht. Te water geraakte dieren kunnen nu het kanaal uitklimmen.