Runde (DR 07)

Waar in Nederland?

DR 07 - Runde

Gebiedsbeschrijving

Waar: Runde
Soort gebied: veenriviertje in landbouwgebied
Doelsoort: Amfibieën, reptielen, marterachtigen, ,ree en andere zoogdieren zoals egel, konijn, haas.
Barrière: N37
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De Runde was in een ver verleden een veenriviertje, dat ontsprong in het Bargerveen en in noordelijke richting verder liep als Ruiten Aa. Het Bargerveen (Natura 2000-gebied) is veel kleiner dan in de tijd dat de Runde er nog ontsprong. Bovendien is de afwatering sterk veranderd; veenriviertjes stromen er niet meer.

Het riviertje de Runde is sinds de jaren 90 van de vorige eeuw voor een deel hersteld. Het landschap waar het riviertje nu doorheen stroomt is echter geen veengebied meer, maar een intensief gebruikt landbouwgebied. In en direct langs en de Runde heeft de natuur zich in beperkte mate ontwikkeld. In het landbouwgebied komen reeën en marterachtigen voor.

In het wegtraject tussen Klazienaveen en Zwartemeer zijn in de afgelopen jaren over een afstand van enige kilometers veel marterachtigen en reeën om het leven gekomen. Bij de kruising Runde–N37 zijn maatregelen genomen om de passage mogelijk te maken.