Hooghalen-Hijkerveld (DR 08)

Waar in Nederland?

DR 08 - Hooghalen-Hijkerveld

Gebiedsbeschrijving

Waar: Middden-Drenthe, Hijkerveld en Groote Zand
Soort gebied: bos- en heidegebieden
Doelsoort: das, vos, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel en egel, boommarter, amfibieën.
Barrière: A28 en de spoorlijn Hoogeveen-Assen
Maatregel: kleine faunatunnel
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie

De afgelopen tijd zijn de verspreid liggende bos- en heidegebieden in Middden-Drenthe hecht met elkaar verbonden door natuurontwikkeling en de aanleg van ecologische verbindingen. Ter hoogte van Hooghalen zijn aan de westkant van de A28 de relaties tussen Witterveld, Hijkerveld en Hijkerzand verstevigd. Aan de oostkant wordt gewerkt aan meer samenhang tussen de boswachterijen Hooghalen en Grolloo en de bovenlopen van de Drentsche Aa.

Het is de ambitie om in de toekomst deze gebieden aan weerskanten van de A28 zowel in ecologisch als in recreatief opzicht meer met elkaar te verbinden.In de directe omgeving van de rijkweg A28 wordt de ecologische relatie tussen Hijkerveld en Groote Zand hersteld door het versterken van bestaande landschapsstructuren en de aanleg van nieuwe landschapselementen.

De rijksweg A28 en de spoorlijn Hoogeveen-Assen doorsnijden deze ecologische verbinding. Met de recente aanleg van dassenvoorzieningen is het knelpunt voor kleine diersoorten verminderd. De ambitie om de grootschalige aaneengesloten natuurgebieden aan weerszijden van de A28 met elkaar te verbinden in samenhang met recreatieve doelstellingen vraagt om een andere, meer robuuste oplossing.Bij het spoor zullen als onderdeel van het project Kleine Faunavoorzieningen ProRail faunabuizen aangelegd worden. Hiermee wordt het knelpunt das, amfibieën en kleine zoogdieren opgelost.