Loon-Drentsche Aa dal (DR 09)

Waar in Nederland?

DR 09 - Loon-Drentsche Aa dal

Gebiedsbeschrijving

Waar: Noordelijke helft van Drenthe
Soort gebied: beekstelsels van de Drentsche Aa en aanliggende bosheidegebieden
Doelsoort:diersoorten die zich in en langs de beekdalen verplaatsen
Barrière: spoorlijn Assen-Haren
Maatregel: kleine faunatunnel
Samenwerkende partijen: ProRail, provincie

In de noordelijke helft van Drenthe ligt het beeksysteem van de Drentsche Aa met verschillende zijdalen. Vanaf de grens van de bebouwde kom van Assen tot noordelijk van Taarlo ligt de spoorlijn Assen-Haren op de rand van het beekdal van het Taarloosche Loopje. Ten zuiden van Tynaarlo doorsnijdt de spoorlijn het dal van het Zeegser Loopje, waarin het Taarloosche Loopje uitstroomt.

Het gebied ten oosten van het Taarloosche Loopje kan worden gezien als een bufferzone voor de meer naar het oosten gelegen kerngebieden rond de beekstelsels van de Drentsche Aa en aanliggende bosheidegebieden. Het gebied rond de spoorlijn is een kleinschalig landschap. De spoorlijn vormt een barrière en een risico voor diersoorten die zich in en langs de beekdalen verplaatsen. Faunavoorzieningen zullen als onderdeel van het project Kleine Faunavoorzieningen ProRail aangelegd worden. Daarmee wordt het knelpunt voor alle doelsoorten opgelost.