Hoogeveen-Oude Diep (DR 10)

Waar in Nederland?

DR 10 - Hoogeveen-Oude Diep

Gebiedsbeschrijving

Waar: dal van het Oude Diep loopt vanaf de omgeving Wijster tot aan Echten
Soort gebied: beekdal
Doelsoort: Otter, das, kleine zoogdieren, ringslang, amfibieën, boommarter.
Barrière: A28 en spoorlijn Meppel-Groningen
Maatregel: kleine faunatunnel, droge duiker
Samenwerkende partijen: ProRail, provincie, Rijkswaterstaat

Het dal van het Oude Diep loopt vanaf de omgeving Wijster tot aan Echten, waar de beek opgegaan is in de Hoogeveensche Vaart. In het beekdal worden over de gehele lengte nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor natuur, waarbij ook oude meanders weer hersteld worden. Ten westen van Hoogeveen wordt natuurontwikkeling gecombineerd met het vasthouden en filteren van regenwater. Het beekdal vormt weer leef- en foerageergebied voor tal van soorten. In de toekomst kan het mogelijk een leefgebied voor de otter worden.

Ten noorden van Hoogeveen doorsnijdt de A28 het Oude Diep dal. De spoorlijn kruist de beekloop zowel ten noorden als ten westen van Hoogeveen. Deze kruispunten vormen een barrière voor de verplaatsing van beekdalsoorten. Als onderdeel van het project Kleine Faunavoorzieningen ProRail worden voorzieningen voor amfibieën en kleine zoogdieren aangebracht. Daarmee wordt het knelpunt voor deze doelsoorten opgelost.