Meppel Hoogeveensche Vaart (DR 17)

Waar in Nederland?

DR 17 - Meppel Hoogeveensche Vaart

Gebiedsbeschrijving

Waar: Reestdal en de Wieden
Soort gebied: Hoogeveensche Vaart
Doelsoort: otter, kleine zoogdieren, libellen, amfibieën.
Barrière: A32
Maatregel: hoog viaduct, natuurvriendelijke oevergedeelten en kleine stapstenen
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail

De Hoogeveensche Vaart wordt ontwikkeld als de (ecologische) verbinding tussen het Reestdal en de Wieden. Het is een vervanging voor de benedenloop van de Reest die geheel door de bebouwing van Meppel is ingesloten. Diersoorten die zich verplaatsen tussen de Wieden en het Reestdal kunnen zich langs de Hoogeveense Vaart verplaatsen. .De ontwikkeling van natuurvriendelijke oevergedeelten en kleine stapstenen zal op Overijssels grondgebied plaatsvinden.

De A32 gaat met een hoog viaduct over de Hoogeveense Vaart en de parallelwegen. Het gaat hier niet zozeer om een knelpunt voor de verbinding want de doorgang is ruim genoeg. Probleem is dat de oevers en het aangrenzende gebied onnatuurlijk zijn inricht. Een natuurvriendelijke doorgang wordt binnenkort aangelegd. De spoorlijn Herfte-aansluiting Meppel vormt geen knelpunt.