Hunzedal-N33 (RV) (DR 12)

Waar in Nederland?

DR 12 - Hunzedal-N33 (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Hunzedal
Soort gebied: moeras en nat grasland
Doelsoort: otter, bever, dwergmuis, waterspitsmuis, bruine vuurvlinder, zilveren maan, kamsalamander, poelkikker, bittervoorn, kleine modderkruiper, beekprik, bermpje, winde, ringslang, bunzing, hermelijn, wezel).
Barrière: N33
Maatregel: hoogte en breedte begeleidende oevers
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het Hunzedal maakt deel uit van de gordel laagveengebieden van Midden-Groningen tot Noord-Drenthe. De natuurontwikkeling in het hele Hunzedal is gericht op herstel van een zoveel mogelijk aaneengesloten beeksysteem en herstel van de relatie met de moerasgebieden in de benedenloop. In het hele Hunzedal breidt de beverpopulatie zich gestaag uit. Otters zijn weer gezien. De definitieve vestiging van otters in de toekomst is aannemelijk.

De N33 kruist het beekdal en de Hunze nabij Gieterveen. Naar het oosten toe loopt het talud van de N33 langzaam op en vormt zo een hoge dijk in het Hunzedal. Deze situatie belemmert de uitwisseling van de diersoorten die gebonden zijn moeras en nat grasland. De verdubbeling van de N33 maakte het mogelijk dit probleem voor een groot deel op te lossen.

De Hunzeloop is verlegd van het laagste deel in het Hunzedal naar de rand aan de oostzijde. Hierbij is hoogte en breedte voor de doorgang van begeleidende oevers en faunaverplaatsing ontstaan. Aangrenzend aan de nieuw gemaakte Hunzedoorgang wordt een natuurgebied ontwikkeld aan de zuidzijde; aan de noordzijde is al een natuurgebied aangelegd.