Echten-Steenbergen (RV) (DR 15)

Waar in Nederland?

DR 15 - Echten-Steenbergen (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Echten, Steenbergen
Soort gebied: bossen en heiden op de hogere zandgronden
Doelsoort: dwergmuis, bruine vuurvlinder, zilveren maan, kamsalamander, heikikker, heideblauwtje, boommarter, eekhoorn, hazelworm, das, bruine eikenpage. Er wordt rekening mee gehouden dat binnen 30 jaar het edelhert, wolf en het wild zwijn ook deel uitmaken van de Drentse natuur.
Barrière: A28, spoorlijn Groningen-Zwolle
Maatregel: ecologische verbindingen
Samenwerkende partijen: provincie Overijssel en Drenthe, Rijkswaterstaat, ProRail

Bossen en heiden op de hogere zandgronden in het oostelijk deel van Nederland vormen een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Waar deze natuurterreinen verspreid liggen worden verbindingen gemaakt over de provinciegrens heen. Zo hebben Overijssel en Drenthe de ambitie om de uitwisseling tussen Sallandse heuvelrug en het Drents Plateau te vergroten. Aan de Drentse kant zijn Wildenberg, Meeuwenveen, Nolderveld, Zwarte gat, De Slagen en het Steenberger Oosterveld waardevolle natuurgebieden die door nieuwe natuurgebieden al grotendeels goed met elkaar verbonden zijn.

De ecoducten over de N48 bij Zuidwolde spelen hier een rol in. In de verbinding tussen deze gebieden rond Zuidwolde en het Dwingelderveld liggen verspreide bosjes en de uitgestrekte bossen van boswachterij Ruinen. Waar nog "gaten " liggen is natuurontwikkeling en een ecologische verbinding in gepland. Dit verbindende gebied tussen Zuidwolde en Dwingelderveld wordt doorsneden door de A28 (Steenberger Westerveld (DR15A) en ter hoogte van Echten door de spoorlijn Groningen-Zwolle (DR15 B). Deze laatste kruising vormt evenals de Hoogeveense vaart vormt een (kleiner) knelpunt.