Ooievaarsplas-Lepelaarstocht (FL 02)

Waar in Nederland?

FL 02 - Ooievaarsplas-Lepelaarstocht

Gebiedsbeschrijving

Het betreft hier een leefgebied bestaande uit jong bos ten noordoosten van de A6 en het natuurgebied de Reigersplas en Ooievaarsplas ten zuidwesten van de A6. Het natuurgebied vormt de stapsteen in de verbindingszone Lepelaarstocht tussen de Lage Vaart met daarachter de Oostvaardersplassen enerzijds en de Knardijk, het Knarbos, de Hoge Vaart en het Hosterwold anderzijds. Het gebied heeft de afgelopen 10 jaar aan betekenis voor dieren gewonnen. De onderdoorgang van de Lepelaarstocht heeft een functie als passage voor dieren. De oeverstrook sluit goed aan op de brede rietoevers langs de Lepelaarstocht. De Praamweg aan de zuidwestzijde van het gebied komt in de toekomst te vervallen. De bruggen over de A6 en de Lage Vaart blijven liggen en kunnen in potentie een functie als ecologische verbinding gaan vormen. Dit is een prioritair knelpunt dat gedeeltelijk is opgelost.