Visvijverbos (FL 06)

Waar in Nederland?

FL 06 - Visvijverbos

Gebiedsbeschrijving

De A6 doorkruist het Visvijverbos en de Noordertocht. De Noordertocht vormt met de Oostervaart en Swiftervaart een doorgaande watergang die een directe verbinding heeft met de Lage Vaart. Het tracÚ maakt deel uit van een ecologische verbinding van oevergebonden en watergebonden dieren in het zuiden die via de Lage Vaart doorloopt naar de Oostvaardersplassen en in het noorden doorloopt tot het Ketelmeer.