Ecologische Verbinding OostvaardersWold (RV) (FL 01)

Waar in Nederland?

FL 01 - Ecologische Verbinding OostvaardersWold (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

OostvaardersWold is het nieuwe natuur- en recreatiegebied in Flevoland. Het wordt de verbindende schakel tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde. Daarmee ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van 15.000 hectare. Het OostvaardersWold levert een bijdrage aan de wateropgave en zal dienen als een nieuwe recreatieruimte voor de inwoners van het noordelijk deel van de Randstad en als natuurcompensatie (kiekendieven en boscompensatie). Het OostvaardersWold biedt natuurliefhebbers de kans om de natuur van veel dichterbij te beleven. Het OostvaardersWold is ongeveer 10 kilometer lang en gemiddeld anderhalve kilometer breed. Door dit gebied kunnen de edelherten, konikpaarden en heckrunderen uit de Oostvaardersplassen het bosrijke en beschutte Horsterwold bij Zeewolde bereiken en na 2014 via de Veluwe op het overige deel van de robuuste verbinding naar Duitsland. Waar vaarwegen, wegen of een spoorlijn gekruist worden, komen ecopassages die ervoor zorgen dat de dieren ongestoord kunnen oversteken en het verkeer geen last heeft van overstekend wild. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven dat dit deel van de robuuste verbinding prioriteit heeft en in 2014 gerealiseerd moet zijn. Het ministerie heeft daarvoor inmiddels afspraken met provincie Flevoland gemaakt rond de overige middelen. Partijen Het OostvaardersWold wordt getrokken door de Provincie Flevoland. Betrokken partijen zijn; gemeente Zeewolde, gemeente Almere, gemeente Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.