Almere Poort (FL 04)

Waar in Nederland?

FL 04 - Almere Poort

Gebiedsbeschrijving

De A6 begrenst het Kromslootpark ten zuidoosten en het Muiderzand ten noorden van de rijksweg. De A6 vormt een barrière voor de dieren van het Kromslootpark, het Muiderzand en de bossen van Pampushout en het bos- en moerasgebied Noorderplassen. De barrière wordt versterkt door de spoorlijn. Het Kromslootpark fungeert als stapsteen tussen het oude land en het gebied Noorderplassen en Oostvaardersplassen. In de toekomst zal een ecologische verbinding langs de Galjoottocht aan de noordwestzijde van de A6 worden gerealiseerd. Door de aanlegvan een grote poel onder het brede spoorviaduct wordt de verbinding doorgetrokken. Aan de westzijde van het spoor volgt deze ecologische verbinding de kwelbossen tot aan de dijk. In deze kwelbossen worden brede waterpartijen gesitueerd. Op de stranden zorgen struweelstroken voor continuering van de ecologische verbinding.