Ramspol (FL 08)

Waar in Nederland?

FL 08 - Ramspol

Gebiedsbeschrijving

De Ramspolbrug vormt de verbinding tussen het oude land van Overijssel en de Noordoostpolder. In het ZwarteMeer liggen, met name aan de Overijsselse zijde, uitgestrekte rietmoerassen. Ook aan de Flevolandzijde wordt het Zwarte Meer begrensd door een strook met riet-, wilg- en moerasbegroeiing van enige meters breed. Het Zwarte Meer is een natuurmonument en milieubeschermingsgebied. Deze strook heeft een lengte van vele kilometers en heeft dus grote betekenis als leefgebied en als doortrekgebied voor fauna.