Kuinderbos 1 (FL 09)

Waar in Nederland?

FL 09 - Kuinderbos 1

Gebiedsbeschrijving

Deze verbinding ten noorden van Emmeloord verbindt de Rotterdamse Hoek met het Kuinderbos. Het betreft natte en oevergebonden natuur, alsmede droge natuur. De inrichting van de corridor betreft een combinatie van kleinschalig agrarisch landschap met geleidende elementen, natte stroken en een waterloop zonder barrières. Landbouwkundig gebruik van de corridor en stapstenen is wenselijk in het kleinschalig agrarisch landschap. Voor het overige biedt extensief recreatief medegebruik mogelijkheden met uitzondering van kleinere stapstenen.