Kuinderbos 2 (FL 10)

Waar in Nederland?

FL 10 - Kuinderbos 2

Gebiedsbeschrijving

Binnen de Noordoostpolder is het Kuinderbos het grootste kerngebied en een belangrijk natuurgebied voor vossen en moerasgebonden organismen. Het Kuinderbos grenst over een lengte van circa 1,8 kilometer aan de A6. Over vrijwel het gehele traject tussen Lemmer en Emmeloord bevindt zich aan de westzijde van de A6 een strook beplanting. De provincie Flevoland is bezig de strook in te richten als natte ecologische verbinding.