Bokkumermeer/Grou (RV) (FR 02)

Waar in Nederland?

FR 02 - Bokkumermeer/Grou (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Grou
Soort gebied: Moeras
Natuurgebieden: Moeraszone tussen het Bokkumermeer en de Boorne
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis & Waterspitsmuis), vissen (o.a. Bittervoorn & modderkruipers), amfibieën (o.a. Heikikker & Rugstreeppad), Ringslang, Zilveren maan, Grote vuurvlinder
Barrière: A32, spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen
Maatregel(en): Rasters verlengen en aansluiten op bestaande viaduct. Duiker geschikt maken voor Otter, aanleg moerasverbindingszone aan weerszijden van de weg, verbonden door een faunabuis onder de weg door. 
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail
Planning: Gereed 2016

De nieuwe moeraszone tussen het Bokkumermeer en de Boorne moet zorgen voor een goede ecologische verbinding tussen de grote natuurgebieden de Oude Venen en het Sneekermeer. Deze moeraszone wordt door de rijksweg A32 en de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen doorkruist.
Het gehele centrale merengebied vormt een geschikt leefgebied voor de Otter. Iets noordelijker ligt bij Grou het Prinses Margrietkanaal midden in het centrale merengebied van Friesland. Het is een belangrijke schakel in de natte ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Sneekermeer/ Terkaplester Poelen en de Oude Venen. Ook dit gebied is geschikt leefgebied voor de Otter. Bij Grou wordt het Prinses Margrietkanaal gekruist door de rijksweg A32.
Er zijn rasters geplaatst en faunabuizen zijn geschikt voor marterachtigen. Er moet wel gemonitord worden of de rasters voldoende lang zijn.