Koningsdiep (FR 01)

Waar in Nederland?

FR 01 - Koningsdiep

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Koningsdiep
Soort gebied: Moerasgebied
Natuurgebieden: Beekdal Koningsdiep, bos- en heidegebieden tussen Beetsterzwaag en Bakkeveen, moerasgebieden de Deelen en de Oude Venen
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Ringslang, amfibieën en kleine zoogdieren. Eekhoorn en Boommarter
Barrière: A7
Maatregel(en): Herstel van de beekpassage door middel van een tunnelbak gevuld met water en daarnaast een droge looprichel, realiseren boombrug en gebiedsinrichting
Samenwerking met: Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân
Planning: 2015 gereed, boombrug wordt in 2017 gerealiseerd

De Rijksweg A7 doorsnijdt het beekdal van het Koningsdiep. Het beekdal vormt een natte ecologische verbindingszone tussen bos- en heidegebieden rond Bakkeveen en Beetsterzwaag, en de moerasgebieden de Deelen en de Oude Venen. De Rijksweg vormt een grote barrière voor langs het beekdal trekkende diersoorten. Daarnaast vormt de A7 een barrière voor dieren die door het bos op de beekdalflank trekken.
In 2015 is onder de A7 is een tunnelbak aangelegd die gevuld is met water. Pal naast de open waterloop komen aan weerzijden oeverstroken. Hierdoor kunnen diersoorten zoals de otter vrij bewegen tussen de twee natuurgebieden. Ook voor andere diersoorten zoals kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën kunnen hiervan profiteren. Daarnaast moet de onderdoorgang gaan helpen om in de winter het overtollige water van het Koningsdiep af te kunnen voeren.