Fonejachtbrug (RV) (FR 05)

Waar in Nederland?

FR 05 - Fonejachtbrug (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Fonejacht
Soort gebied: Natte ecologische verbinding
Natuurgebieden: Grote Wielen en Oude Venen, merengebied Zuidwest Friesland en Lauwersmeer
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter), Bever, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis)
Barrière: N31
Maatregel(en): Er zijn nieuwe rasters en geleidende beplanting geplaatst (2016) maar de rasters zijn nog te kort
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: onbekend

Bij de Fonejacht kruist de N31 een belangrijke natte verbinding welke loopt van zuidwest Friesland naar het Lauwersmeergebied en naar Groningen. De Fonejachtbrug vormt een knelpunt voor langs het water trekkende diersoorten. Het gaat daarbij vooral om marterachtigen (zoals Otter, Hermelijn, Wezel en Bunzing).