Tjonger (FR 06)

Waar in Nederland?

FR 06 - Tjonger

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Beekdal van de Tjonger
Soort gebied: Natte hooi- en rietlanden aan de benedenloop van de Tjonger met de petgatencomplexen in de polder Oldelamer en de Rottige Meenthe
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Waterspitsmuis), Grote vuurvlinder, Zilveren maan
Barrière: A32 en spoorlijn Wolvega-Steenwijk
Maatregel(en): Geleidende rasters en loopplanken onder brug door, zodat er een doorlopende oever ontstaat
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail
Planning: Gereed 2017

Het beekdal van de Tjonger fungeert als natte en droge verbindingszone en is daarmee voor dieren één van de belangrijkste schakels tussen zuidwest en zuidoost Friesland. Dit geldt in het bijzonder voor de Das en andere kleine marterachtigen, maar ook voor amfibieën en reptielen (Ringslang).
De natte verbinding betreft de natte hooi- en rietlanden aan de benedenloop van de Tjonger met de petgatencomplexen in de polder Oldelamer en de Rottige Meenthe. De droge verbinding loopt van Gaasterland via de zuidkant van Heerenveen naar zuidoost Friesland. De rijksweg A32 en het naastgelegen spoor kruisen de Tjonger en vormen een barrière voor langs het water trekkende dieren.