Kuikhorne (FR 07)

Waar in Nederland?

FR 07 - Kuikhorne

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Bergumermeer en Houtwiel en Zwagermieden
Soort gebied: Riet- en boezemlanden de laagveenmoeraskernen en struwelen
Natuurgebieden: Houtwiel- Bergumermeer
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter), Bever, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis) Barrière: Spoorlijn Leeuwarden-Groningen
Maatregel(en): Twee kleine faunatunnels
Samenwerking met: ProRail
Planning: December 2018

De spoorlijn Leeuwarden-Groningen doorsnijdt een natte verbindingszone. Deze zone is bedoeld als corridor tussen de riet- en boezemlanden rondom het Bergumermeer en de laagveenmoeraskernen en struwelen van Houtwiel en Zwagermieden. De spoorlijn vormt een barrière voor dieren die door de verbindingszone trekken.