Langdeel (FR 09)

Waar in Nederland?

FR 09 - Langdeel

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Langdeel
Soort gebied: Boezem- en rietlanden
Natuurgebieden: Groote Wielen en Oude Venen
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter), amfibieën
Barrière: N31
Maatregel(en): Aanleg van een brede plas/dras rietzoom, aquaduct met doorlopende oever
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Gereed 2010

Het Langdeel maakt deel uit van de natte verbinding tussen de boezem- en rietlanden rondom de Groote Wielen en het laagveen/ moerasgebied de Oude Venen. Gestreefd wordt naar de aanleg van een brede plas/dras rietzoom langs de gehele verbindingszone. Bij het Langdeel kruist rijksweg N31 deze verbindingszone. Otter, amfibieën en kleine marterachtigen worden door de aanwezigheid van de rijksweg belemmerd in hun uitwisselingsmogelijkheden.