De Scheiding (FR 10)

Waar in Nederland?

FR 10 - De Scheiding

Gebiedsbeschrijving

Locatie: De Scheiding
Soort gebied: Droge ecologische verbindingszone, bossen
Natuurgebieden: Bergumermeer/De Leijen en de bossen van Bakkeveen en Wijnjewoude
Doelsoort: Marterachtigen en kleine zoogdieren
Barrière: A7
Maatregel(en): Twee kleine faunatunnels
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Gereed 2006

Bij de Scheiding kruist de rijksweg A7 een droge ecologische verbindingszone tussen het Bergumermeer/ De Leijen en de bossen van Bakkeveen en Wijnjewoude. De gebieden vormen een actueel leefgebied voor Ree en marterachtigen. Voor genoemde diersoorten is de rijksweg een barrière.