Nieuwe Pompsloot (FR 11)

Waar in Nederland?

FR 11 - Nieuwe Pompsloot

Gebiedsbeschrijving

Locatie: De Nieuwe Pompsloot
Soort gebied: Water, laagveenreservaat
Natuurgebieden: De Deelen, Sneekermeer, Terkalester Poelen, Haskerwijd
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter), Ringslang, amfibieën, Grote vuurvlinder, Zilveren maan.
Barrière: A32 en spoorlijn Meppel-Leeuwarden
Maatregel(en): brug met doorlopende oever onder de A32, looprasters aanpassen onder het spoor
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail
Planning: December 2017

Bij de nieuwe Pompsloot kruist de rijksweg A32 met de naastgelegen spoorlijn Meppel-Leeuwarden de ecologische verbinding tussen het petgatencomplex De Deelen en de natuurgebieden van het Sneekermeer en de Terkaplester Poelen enerzijds en de natuurgebieden van het Haskerwijd anderzijds.