Tjeukemeer (RV) (FR 12)

Waar in Nederland?

FR 12 - Tjeukemeer (RV)

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Tjeukemeer
Soort gebied: Moerasgebieden
Natuurgebieden: Tjeukemeer 
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis & Waterspitsmuis), vissen (o.a. Bittervoorn & modderkruipers), amfibieën (o.a. Heikikker & Rugstreeppad), Ringslang, Zilveren maan, Grote vuurvlinder
Barrière: A6
Maatregel(en): Brug met doorlopende oever, kleine faunatunnels. In 2016 zijn er aanvullende rasters en faunabuizen geplaatst ten behoeve van de Otter
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Fryslân
Planning: Gereed 2006

Het Tjeukemeer is onderdeel van een belangrijke natte verbinding tussen de moerasgebieden van noordwest Overijssel en het lage midden van Fryslân. Het gebied is van belang voor de Otter, maar ook als regionale verbinding tussen de leefgebieden van Dassen in Gaasterland en zuidoost Friesland. Verder komen er zoogdieren voor als Ree en marterachtigen. De rijksweg A6 doorsnijdt het Tjeukemeer en is een barrière voor genoemde diersoorten.