Projecten in Gelderland

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in gelderland
GE 01: Midden-Veluwe
GE 03: Kabeljauw | ecoduct Wolfhezerheide
GE 04: Hattemse/Hattemer poort (RV)
GE 05: Hierdense Poort (RV)
GE 09: Lochem
GE 11: Doetinchem
GE 12: Harreveld
GE 13: Lievelde (RV)
GE 14: Groenlose Slinge
GE 15: Eibergen
GE 17: Wijchen
GE 18: Tiel
GE 19: Beesd
GE 20: 'T Harde
GE 21: Buzerd
GE 23: Wisselse Poort

Projecten in Gelderland

Stand van zaken

Tussen 2008 en 2013 zijn 6 ecoducten en 25 kleinere voorzieningen aangelegd over en/of onder rijkswegen. Op provinciale en gemeentelijke wegen werden ecoducten, dassentunnels, wildsignaleringen, wildstop-sensoren en snelheidsbeperkingen gerealiseerd. In totaal zijn in deze periode 16 van de 24 knelpunten gerealiseerd.

Provinciale samenwerking

De 6 ecoducten zijn samen met 3 ecoducten in Overijssel, Utrecht en Noord Holland in één Design&Construct-opdracht gebouwd. Daartoe zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Bij de uitvoering van deze opdracht is nauw samengewerkt met de aanliggende terreinbeheerder. Met hem is ook een overeenkomst gesloten voor het beheer van het natuurdek van die ecoducten.

Monitoring

Het gebruik van de ecoducten door dieren wordt in de gaten gehouden met camera’s. Bekijk hiervoor ook de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl. Daaruit bleek dat de dieren binnen enkele weken de weg over het ecoduct wisten te vinden. Alleen in de Renkumse Poort waren de herten huiverig om het ecoduct in gebruik te nemen. Het duurde een half jaar voordat het eerste hert de oversteek maakte. Naar verwachting zal de terreinbeheerder in de loop van 2014 een uitgebreider monitoringsrapport over het gebruik van de ecoducten opleveren.

Vervolg

Binnenkort zullen de laatste 8 knelpunten moeten worden aangepakt. Een aantal daarvan ligt onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Rijkswaterstaat heeft tot 2018 nog twee ecoducten (A1-Maanschoten en A18-Doetinchem) en een aantal kleinere faunavoorzieningen op het programma staan.