Wehl (RV) (GE 10)

Waar in Nederland?

GE 10 - Wehl (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Wehl
Soort gebied: Agrarische gebied met enkel landschapselementen zoals bosjes.
Natuurgebieden: Verbind de Veluwe met Duitsland en zelfs België (via Montferland-Reichswald-Maaswoud naar de Eifel en Ardennen). Ter hoogte van de A18 liggen de landgoederen Bingerden en de Eldrikse Weiden.
Doelsoorten: Edelhert, Das, Kamsalamander, Boommarter, Dwergmuis, Hazelworm, Levendbarende hagedis en diverse vlinder- en vleermuissoorten.
Barrière: A18
Maatregel: nog nader te bepalen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland
Planning: onbekend

Het betreft wel een ecologische verbindingszone waarin een tweetal kleine zoogdiertunnels zijn aangelegd. Deze zijn echter niet toereikend voor genoemde doelsoorten.