Zuid-West Veluwezoom (RV) (GE 02)

Waar in Nederland?

GE 02 - Zuid-West Veluwezoom (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen

Locatie: Zuid-West Veluwezoom
Soort gebied: Heidevelden, waardevolle bossen en stuifzanden en een gradiëntlandschap met beken naar de uiterwaarden
Natuurgebieden: Veluwe
Doelsoorten: Edelhert, Das, Boommarter, diverse vleermuizen, Zandhagedis, Levendbarende hagedis, Hazelworm, Gladde slang, Kamsalamander en diverse vlinders.
Barrière: A12, spoor Arnhem-Utrecht
Maatregel(en): Aanleg van het ecoduct J.P. Thijssen (2012) over de rijksweg A12. Faunapassages bij het spoor (Arnhem-Utrecht) is niet gerealiseerd.
Samenwerking met: Natuurmonumenten, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, en de gemeentes Ede en Renkum
Planning: Knelpunt Zuid-West Veluwezoom is deels opgelost.

Dit gebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Poort Renkum en is een ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch uiterst waardevol deel van de Veluwe. Het samenkomen van Rijn, beken, stuwwal met hoogteverschillen, en uitgestrekte natuurrijke landschappen geven dit gebied een grote waarde voor natuur en mens.