Kabeljauw | ecoduct Wolfhezerheide (GE 03)

Waar in Nederland?

GE 03 - Kabeljauw | ecoduct Wolfhezerheide

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Zuidwest Veluwe
Soort gebied: beeksystemen en grote heidevelden, landbouwgronden en waardevolle bossen
Natuurgebieden: Wolfhezerheide en Doorwerthse heide
Doelsoorten: reptielen, amfibieën, vlinders en andere insecten van heidevelden, alsmede Edelherten, Dassen en Boommarter.
Barrière: A50
Maatregel(en): Aanleg van ecoduct Wolfhezerheide over de rijksweg A50
Samenwerking met: Natuurmonumenten, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, en de gemeente Renkum
Planning: knelpunt is opgelost in 2011

De Zuidwest Veluwe is vanuit landschap en ecologie een heel belangrijk deelgebied van de Veluwse stuwwal. In dit gebied liggen twee waardevolle beeksystemen en grote heidevelden die rijk zijn aan heidesoorten. De beeksystemen en de heidevelden werden door de A50 van elkaar geïsoleerd. Uitwisseling van kenmerkende heidesoorten én ook van grote en kleine zoogdieren is door de aanleg van ecoduct Wolfhezerheide weer hersteld.