Hierdense Poort (RV) (GE 05)

Waar in Nederland?

GE 05 - Hierdense Poort (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Noord-west Veluwe in de Hierdense Poort
Soort gebied: Laaglandbeek, droge en natte bossen, stuifzanden en heide
Natuurgebieden: Aan de zuidkant van de A28 en spoorlijn ligt het Hulshorster zand aan de noordzijde ligt de Randmeerkust.
Doelsoorten: Edelhert, Ree, Vos, Das, Boommarter, diverse vleermuissoorten, Zandhagedis, Levendbarende hagedis, Hazelworm, Adder, Ringslang en Gladde slang, diverse vlinders, libellen en kevers.
Barrière: A28 en spoorlijn Amersfoort-Zwolle
Maatregel(en): Aanleg van ecoduct Hulshorst over de rijksweg A28 en spoorlijn Amersfoors-Zwolle
Samenwerking met: Natuurmonumenten, provincie Gelderland, ProRail en Rijkswaterstaat.
Planning: Knelpunt is opgelost in 2013
 

Het ecoduct is onderdeel van de Hierdense Poort en verbindt de Veluwe met de natuurrijke gebieden van de Randmeerkust.