Buzerd (GE 21)

Waar in Nederland?

GE 21 - Buzerd

Gebiedsbeschrijving

Waar: Buzerd, Gelderse Vallei
Soort gebied: verstedelijkt gebied, agrarisch gebied en bosgebied
Doelsoort: das
Barrière: A1, A30
Maatregel: verbinding aanleggen met Veluwe
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De Gelderse Vallei vormt de schakel tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Een groot deel van de Gelderse Vallei heeft door de dichte bebouwing, het intensieve grondgebruik en de hoge milieubelasting weinig natuurwaarden meer. De belangrijkste ontbrekende schakels liggen tussen Veldbeek en Veluwe (Voorthuizerveld), bij de passage van de A1 tussen Barneveld en Terschuur, en bij de passage van de A30 tussen Barneveld en Ede en in het agrarisch gebied bij Achterveld.

Het gebied is sterk aangetast door de hoge stikstofbelasting, maar is nog steeds belangrijk voor bepaalde zoogdieren, met name vleermuizen en de boommarter. De das heeft het gebied geherkoloniseerd. Voor deze soorten is het van belang dat een tweede verbinding met de Veluwe wordt gemaakt via het landgoed de Buzerd. Het aanbrengen van een kleine faunatunnel is de komende jaren geprogrammeerd.