Wisselse Poort (GE 23)

Waar in Nederland?

GE 23 - Wisselse Poort

Gebiedsbeschrijving

Waar: Wisselse Poort
Soort gebied: bebossingen, heide, houtwallen, esgronden, agrarische landschap
Doelsoort: das, dwergmuis, kamsalamander, levendbarende hagedis, hazelworm, ringslang, boommarter en diverse vleermuissooorten.
Barrière: A50
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De A50 vormt een barrière voor de Wisselse Poort, een gevarieerd landschap van dichte bebossingen, heide, houtwallen, esgronden naar het oosten overlopend in het open agrarische landschap van de IJssel. Belangrijke natuurgebieden zijn de Veluwe, het Tongerense, Wisselse en Pollensche Veen en het Vossebroek.