Havikerpoort (RV) (GE 07)

Waar in Nederland?

GE 07 - Havikerpoort (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Bij kasteel Middachten in de Havikerwaard. Zuidoost Veluwe
Soort gebied: Overgang van de Veluwezoom (bossen en heide) naar het uiterwaardenlandschap IJssel (grasland, moeras en bos).
Natuurgebieden: Nationaal park Veluwezoom en de Havikerwaard
Doelsoorten: Ree, Vos, Das, Boommarter, Otter, diverse vleermuissoorten, diverse vlinders, libellen en kevers..
Barrière: A348 en spoorlijn Arnhem-Dieren 
Maatregel(en): Aanleg van 1 ecotunnel Middachten (2013) onder de provinciale weg A348
Samenwerking met: Landgoed Middachten, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en gemeente Rheden.
Planning: knelpunt is deels opgelost

De bijzondere landschapsgradiënt van de Zuidoost Veluwe is doorsneden door drukke wegen en een spoorlijn. Hierdoor is de ruimtelijke samenhang in het landschap versnipperd. De grootste barrière, de provinciale vierbaans weg (A348), is opgeheven.