Hoevelaken-Terschuur (RV) (GE 08)

Waar in Nederland?

GE 08 - Hoevelaken-Terschuur (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Hoevelaken
Soort gebied: Kleinschalig cultuurlandschap met natuurgebieden en landgoederen
Natuurgebieden: Bedoeld als robuuste verbindingszone tussen de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. De volgende natuurgebieden liggen in deze zone: de Leusderheide, de Schoolsteegbosjes, Groot Zandbrink, landgoed Erica, Appelsche en Kruishaarse heide. Daarnaast liggen er vele fijnere vertakkingen naar nabij gelegen natuurgebieden, zoals de Bunt, Zwartebroek en verschillende landgoederen.
Doelsoorten: Edelhert, Das, Kamsalamander, Boommarter, Levendbarende hagedis, Dwergmuis, Ringslang en diverse vlinder- en vleermuissoorten.
Barrière: A1 en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en enkele regionale en lokale wegen
Maatregel(en): nog nader te bepalen
Samenwerking met: Provincie Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente(s) en diverse terrein beherende organisaties
Planning: niet bekend

Dit betreft een voormalige robuuste ecologische verbindingszone waarvoor de financiering is weggevallen door een besluit van de Staatsecretaris (okt 2010). Vooralsnog is hiervoor geen nieuwe financiering vastgelegd.