Lochem (GE 09)

Waar in Nederland?

GE 09 - Lochem

Gebiedsbeschrijving

Locatie: ter hoogte van Lochem, landgoed Ampsen, het dal van de Groenlose Slinge en de Lochemse Berg, die op zijn beurt weer in verbinding staat met het kerngebied het Groote Veld.
Soort gebied: Kleinschalige landschap met de volgende natuurelementen: droge naaldbossen, vochtige loofbossen en vennen, vochtige heide en poelen
Natuurgebieden: Ter hoogte van Lochem, landgoed Ampsen, het dal van de Groenlose Slinge en de Lochemse Berg, die op zijn beurt weer in verbinding staat met het kerngebied het Groote Veld.
Doelsoorten: Das, Kamsalamander, Boomkikker
Barrière: Twente kanaal en de spoorlijn Zutphen-Heiloo
Maatregel(en): aanleggen van fauna-uitstapplaatsen en een kleine faunatunnel onder het spoor. 
Samenwerking met: provincie Gelderland, ProRa:
Planning: De fauna-uitstapplaatsen zijn gerealiseerd. De kleine faunatunnel wordt nog aangelegd.

Het gaat hier om de realisatie van een ecologische verbindingszone tussen het landgoed Ampsen, het dal van de Groenlose Slinge en de Lochemse Berg, die op zijn beurt weer in verbinding staat met het kerngebied het Groote Veld. Zowel het landgoed Ampsen als de Lochemse Berg kennen droge naaldbossen en vochtige loofbossen.

Daarnaast kent het landgoed ook natte elementen (vennen, vochtige heide en poelen) die deels ook in het dal van de Slinge zijn te vinden. De inrichting van de zone is dan ook gericht op de hieronder genoemde doelsoorten. De provincie heeft daarom aan deze zone de inrichtingsmodellen das en kamsalamander toegekend. Dit knelpunt is opgelost.