Doetinchem (GE 11)

Waar in Nederland?

GE 11 - Doetinchem

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Doetichem
Soort gebied: droge naaldbossen, vochtige loofbossen, vochtige graslanden, vennen en andere waterpartijen, kwel
Natuurgebieden: Verbind de natuurgebieden de Slangenburg, de Wrange en Montferland.
Doelsoorten: Das, Boommarter, Levendbarende hagedis, Boomkikker, Dwergmuis, Kamsalamander, diverse vleermuissoorten
Barrière: A18
Maatregel(en): meerdere kleine faunatunnels en een ecoduct 
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, Gemeente Doetinchem
Planning: de kleine faunatunnels zijn reeds aangelegd. Het ecoduct wordt in 2019 gerealiseerd

Bij Doetinchem doorsnijdt de A18 een stuk van de EHS, namelijk het natuurgebied De Wrange en de ecologische verbindingszone langs de Boven Slinge/Bielhemmerbeek. De Wrange is een afwisselend gebied met droge naaldbossen, vochtige loofbossen, vochtige graslanden, vennen en andere waterpartijen. Plaatselijk komt kwel voor. Het gebied is van belang voor verschillende soorten amfibieën en reptielen.

Bovendien is het een potentieel leefgebied voor de das, die hier vroeger in grote dichtheden voorkwam. De bovenloop van de BovenSlinge vormt één van de gave beeksystemen in Gelderland. Onder de A18 zijn enkele faunatunnels aangelegd. Het benedenstroomse deel mist een natuurlijk karakter maar is van belang voor de migratie van beekgebonden soorten uit het systeem van de Oude IJssel.

Daarnaast vormt het een potentiele verspreidingsas voor de boomkikker. Dit knelpunt is gedeeltelijk opgelost.