Nijmegen (GE 16)

Waar in Nederland?

GE 16 - Nijmegen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Ten zuiden van Nijmegen (splitsing Maas en Maas-Waalkanaal)
Soort gebied: vennen
Natuurgebieden: De stuwwal bij Nijmegen en de Overasscheltsche en Hatertsche vennen.
Doelsoorten: Das
Barrière: A73
Maatregel(en): geen.
Samenwerking met: provincie Gelderland, provincie Limburg, Rijkswaterstaat
Planning: knelpunt opgelost

Het gaat hier om de realisatie van een ecologische verbindingszone tussen de stuwwal en de Overasseltsche en Hatertsche Vennen. Hoewel beide gebieden elk een zeer bijzondere fauna kennen, verschillen deze nogal van elkaar. De verbindingszone is daarom vooral bedoeld voor een aaneensluiting van het leefgebied van de das.
Monitoring  heeft uitgewezen dat uitbreiding van het aantal faunabuizen onder de A73 niet noodzakelijk is voor de Das. Daarom is zijn hier verder geen extra maatregelen aangelegd.
Het knelpunt LI1 Mook wordt in samenhang met dit knelpunt aangepakt. Onder dit knelpunt staat het Maas-Waal kanaal als barrière genoemd.